Abstracts 2020

Comunicat en relació als abstracts acceptats el març 2020

Benvolguts, benvolgudes,

Com ja sabeu, el 27 de maig de 2021 celebrarem la I Reunió Anual Virtual.

Volem donar cabuda als abstracts presentats i acceptats per la Reunió Anual del 2020 ajornada, sempre que els autors hi estiguin d’acord.

Us comuniquem doncs que:

  • del 8 de gener al 10 de febrer de 2021 obrirem l’accés als abstracts presentats
  • podreu accedir-hi i fer modificacions si ho estimeu convenient
  • podreu retirar-los si s’escau i per seguretat haureu de fer una notificació via mail per deixar constància de la vostra decisió.
  • també és podran presentar nous abstracts.

El comitè revisarà els nous resums rebuts i ha acordat que tots els resums acceptats, seran publicats com a pòsters digitals a la web i podran ser puntuats pels assistents per accedir als Premis

  • entre els millors resums acceptats el comitè n’escollirà els 18 més interessants per a ser presentats com a comunicacions orals. Hauran d’enviar un vídeo gravat amb la defensa de 6 minuts. Hauran d’estar connectats per respondre les preguntes i/o dubtes que se’ls faci.
  • La convocatòria de premis 2020 queda amortitzada.
  • Es realitzarà una convocatòria especial de premis 2021 pel congrés virtual

Ben cordialment,

El Comitè Organitzador i Científic
I Reunió Anual Virtual


Dates d'interès
Falten...
   LIMIT ENVIAMENT ABSTRACTS

TERMINI DE RECEPCIÓ TANCAT