Comunicacions

Un dels objectius prioritaris de la Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria es donar la màxima rellevància a la presentació de comunicacions dels treballs realitzats per tots els i les pediatres que treballen i es formen a Catalunya, especialment les persones més joves, i que sovint realitzen en l'entorn de la nostra reunió les seves primers exposicions.

Per això, totes les comunicacions es presentaran de forma oral, en un dels dos formats següents que seran assignats per el Comitè Científic després de la selecció i acceptació de tots els resums dels treballs enviats per ser presentats en la Reunió Anual:

  • Comunicacions breus:

    Corresponen als treballs que en reunions anteriors eren seleccionats per ser presentats com a pòsters. El temps de exposició serà de 5 minuts, amb 1 minut més per preguntes. Es permetrà un màxim de 5 diapositives per presentació. Es presentaran distribuïdes en sales simultànies, agrupades per temàtica.

  • Comunicacions orals:

    Corresponen als treballs que habitualment eren seleccionats per presentació oral, i mantindran el mateix format utilitzat en les reunions anteriors. El temps de exposició serà de 7 minuts, amb 3 minuts més per preguntes. Es presentaran distribuïdes 2 sales simultànies (sessions semiplenaries), assignades per el Comitè Científic.

S'informarà a tots els moderadors o moderadores i ponents de la rigorositat en ajustar-se als temps en totes les activitats científiques.

La persona que moderi farà sempre un avís abans del fi de cada presentació segons el format:

  • 1 minut abans en les presentacions breu.
  • 2 minuts en la resta,
  • i donarà per finalitzada la presentació al complir el temps assignat.

Aquest és un aspecte essencial en la qualitat d'un esdeveniment científic, és un objectiu pedagògic per a totes les persones més joves que fan una comunicació en aquesta Reunió Anual, i un element de respecte per a tothom, tant per la resta de ponents com per a la totalitat congressistes.

Tots els arxius a presentar s'hauran de lliurar a l'organització ABANS del 3 de juny de 2024

Dates d'interès

LÍMIT PRESENTACIONS ABSTRACTS I COMUNICACIONS:

22 de març de 2024


LÍMIT INSCRIPCIONS:

6 de juny de 2024

Seu

Palau de Congressos de Girona
Palau de Congressos de Girona
Passeig de la Devesa, 34
17001 Girona
972 419 100
http://www.firagirona.com/