Premis

Es convoquen els següents premis.

Premi a la millor comunicació oral – 800 €

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació oral que es consideri que té un millor contingut científic i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi totes les comunicacions orals.

Premi a la millor comunicació breu – 500 €

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquella comunicació breu que es consideri que té un millor contingut científic d'acord i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi totes les comunicacions breus.

Premi a la millor presentació en atenció primària – 400 €

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus.

Premi al millor cas clínic – 400 €

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus.

Premi al millor presentació de malalties infeccioses –

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi dotat amb una subscripció a Play Proa per aquella presentació de malalties infeccioses que es consideri que té un millor contingut científic i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus.

Premi a la millor presentació feta per un/a resident – 400 €

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació d’un feta per un resident que es consideri que per l’interès del cas i especialment per la seva presentació sigui el millor. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus. Poden optar a aquest premi tots els residents presentadors independentment del seu any de residència.

Accèssits

El Jurat pot considerar l’atorgament o no de dos accèssits:

  • a la millor comunicació oral
  • a la millor comunicació breu

El premi consistirà en la inscripció gratuïta (sense allotjament) al CIAP de l’any següent

Premi al millor tuit

El Comitè Organitzador de la 28a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor tuit, dotat amb cent euros (100,00€) a la millor sèrie de tuits sobre la reunió.

Poden optar a aquest premi tots els tuits al #scpgirona2024 compresos entre el dia 30 de maig al dia 21 de juny inclòs.

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que la persona que presenti sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors o guanyadores es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF de la persona perceptora que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Les persones guanyadores es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació de les persones premiades es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 15 de juny de 2024, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

Dates d'interès

LÍMIT PRESENTACIONS ABSTRACTS I COMUNICACIONS:

22 de març de 2024


LÍMIT INSCRIPCIONS:

6 de juny de 2024

Seu

Palau de Congressos de Girona
Palau de Congressos de Girona
Passeig de la Devesa, 34
17001 Girona
972 419 100
http://www.firagirona.com/